i Austigard (bnr. 6), Eikesdal, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Eikesdalen, bnr. 6, Østigard. Skyld: 2 mark 75 øre
Fra 1964: gnr. 79, bnr. 6