på bnr. [0], Bjørnes, Nesset

Matrikkel
Ca. 1740 ble bruket delt og jorden tillagt bnr. 1 og 2