på Bergset, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 103

Skrivemåter
Bergset (vedtatt av kartverket 6.8.2013)
Berset (avslått av kartverket 6.8.2013)