på Hagbø, Ræstad, Aukra

«Plassen»

På Otrøya

Gnr. 27, bnr. 12

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune