på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Nesset

Matrikkel
Lnr. 184 A–C
1950: gnr. 40, Myklebostad Nedre, bnr. 3, Myklebostad nedre. Skyld: 1 mark 91 øre
Fra 1964: gnr. 99, bnr. 3

Kalt Ryttergarden etter bruker i 1810-årene