på Hjellteigen på Bergsethaugen, Bergset, Nesset

Nedlagt husmannsplass under senere gnr. 103 (Bergset), bnr. 1 (Bergsethaugen)