på bnr. 3, Bergset, Nesset

Gnr. 103

Kalt Erikgarden etter brukere i siste del av 1700-tallet