på bnr. 2, Bergset, Nesset

Gnr. 103

Tidligere kalt Toregarden etter brukeren Tore Olsson (s.d.)
Deretter kalt Aslakgarden etter brukeren Aslak Gunnarsson (s.d.)