i Nesset

Kommune
Opprettet som formannskap 1838
Eresfjord og Vistdal utskilt som egen kommune 1.1.1890–31.12.1963

Prestegjeld
Sognene Rød (Nesset), Vistdal og Eresfjord (Sira) hadde residerende kapellan i 1589 og ble utskilt fra Veøy som pastorat (residerende kapellani) i 1672
Nesset ble kalt gjeld i 1693 (tingbok 21.1.) og 1701 (manntallet), og prestegjeld i 1710 (Romsdal tingbok 1707–11, fol. 142 a)