på Grønstøl, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 27, bnr. 6

Også kalt Nøre Stølan

På Otrøya