på Molde sjukehus

Fylkessjukehuset i Molde t.o.m. 2001