på Litle Bergsethjellen, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 46, Bersethjellen Lille
Fra 1964: gnr. 105

10.7.1901 ble det tinglyst navneendringserklæring til Ødegård (samme navn som senere gnr. 106)