i Garden, Ræstad, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 27, bnr. 5

Skrivemåter
Garden (godkjent av kartverket 1974)

Uttale: 'ga:r*n
Også kalt Neri garda

På Otrøya