på Rolstad, Lesja

Gården ble delt i Nørdre og Søre på begynnelsen av 1600-tallet