på Rongkallen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 30, Romkallen. «Alm. skr. Remkald». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#128

Skrivemåter
RæmKald, 1744 (Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49, fol. 259 a)
Røn Kallen, 1710 (Romsdal tingbok 1707–11, fol. 128 b)

På Otrøya