i Risan, Indre Bogge, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 61, Bogge Indre, bnr. 7, Risan Øvre. Skyld: 2 mark 36 øre

Også kalt Rasmusstua, antakelig etter Rasmus Olsson (s.d.)