i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset

Matrikkel
Gnr. 61, bnr. 7

Også kalt Rasmusstua