på bnr. 4, Høvika, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 21, Høvik, bnr. 4, Erikstuen. Skyld: 3 mark 57 øre

Kalt Erikstua etter brukere fra 1769 (s.d.)