i Risan nedre, Indre Bogge, Nesset

Gnr. 61, bnr. 12

Også kalt Risa