på Indre Bogge, Nesset

Sivil tilhørighet
I Eresfjord og Vistdal kommune 1890–1963

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 61

Skrivemåter
Indre Bogge (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Inn-Bogge (godkjent av kartverket 1979)
Bogge, indre (godkjent av kartverket 1971)