på mnr. 9, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
Ft. 1801: Rechnes Røysen, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340617
Takst 1807: Rechnes, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063005
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803380040
Senere Storgata 5. Huset lå der Alexandra Hotell ble utbygd mot vest. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109011