på Hestad, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 2, Hestad, bnr. 1, Hestad (kun ett bruk). Skyld: 4 mark 72 øre