Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Helle, bnr. 2, Helle. Skyld: 3 mark 98 øre
Fra 1964: gnr. 102, bnr. 2