Ved utløpet av elven

En senere bro på samme sted fikk navnet Strandgatebrua