i Leirgrovvik, Molde

I Bolsøy kommune til 1.1.1964

Gnr. 31

Skrevet Leirgrovvika til 2005