Øst for elven, oppunder berget (omtrent der Romsdalsgata senere ble anlagt), og videre vest for elven, sør for berget som strekker seg vestover til nedenfor kirken