på Elen Davidsdotters grunn, Molde

Utskilt fra Reknes gård
Også kalt Davids-Elen-grunnen
Mnr. 75 og 77 ble utskilt herfra