på Finnset, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag, fra 1838 Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Geistlig tilhørighet
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
1724: mnr. 190, Findset
1838: mnr. 64, Finnsæt
1886/90: gnr. 22, Finset
1950: gnr. 22, Finset
Fra 1964: gnr. 81