på Hjellen, Eidsvåg, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 29, Eidsvaag, bnr. 17, Hjellen. Skyld: 3 mark 13 øre