på Søre Reiten, Reiten, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Reiten, bnr. 2, Reiten. Skyld: 2 mark 19 øre