på Vollane, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 63, Rakvaag, bnr. 5, Rakvaag. Skyld: 4 øre 57 mark

Skrivemåter
Vollane (vedtatt av klagenemnda 10.1.1996)
Vollan (avslått av klagenemnda 10.1.1996)

Kalt Ålesstauå