på Hermannhaugen, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 63, bnr. 6

På Otrøya