på Moldeneset, Molde

Sivil tilhørighet
Til 1.1.1964: Bolsøy kommune, men hørte i praksis til byen

Skrivemåter
Moldegårdneset (godkjent av kartverket 1984)

Moldnesset (mt. 1762, 1764; ft. 1801, feiltranskribert til «Madsnesset» i elektronisk utgave)
Mold-nesset (takst 1767)
Molde-Gaards-Næsset (1786, Veøy mini. 1765–99, s. 307)

Husmannsplasser under Moldegård