på Guråhaugen, Rakvåg, Aukra

På Otrøya

Gnr. 63, bnr. 7

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune