på bnr. 1, Rakvåg, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 63, Rakvaag, bnr. 1, Rakvaag. Skyld: 2 mark 35 øre. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#132

Etter hvert kalt Trondgarden og Trondstauå