på Vollen, Raknestangen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune (se der)

Matrikkel
1890: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 3, Raknestangen. Skyld: 2 mark 49 øre