på Lovisenberg sykehus, Kristiania

Sivil tilhørighet
Byen endret navn til Oslo 1.1.1925

Etablert 1868 som Diakonissehusets sykehus
Flyttet 1895 til Lovisenberggata 17
Fra 1992: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS