Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
Utskilt ca. 1610 fra senere bnr. 1
1890: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 5, Raknestangen. Skyld: 4 mark 51 øre

På Otrøya