i Krubba, Molde

Øst for elven og opp mot Østre Røysa (benevnelsene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre)