på Grünerløkka, Kristiania

Sivil tilhørighet
Byen endret navn til Oslo i 1925