på Grønland 3, Kristiania

Sivil tilhørighet
Grønland var forstad til Kristiania og ble innlemmet i byen 1859
Byen endret navn til Oslo i 1925

Geistlig tilhørighet
Til 1861: Aker hovedsogn

Matrikkel
Ft. 1801: Grønlands Storgade, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650214