på Grønland, Kristiania

Sivil tilhørighet
Forstad, innlemmet i byen 1859
Byen endret navn til Oslo i 1925

Geistlig tilhørighet
Til 1861: Aker hovedsogn