på Bygdøy, Kristiania

Sivil tilhørighet
Byen endret navn til Oslo 1.1.1925

Bydel