i Arbins gate 9, Kristiania

Sivil tilhørighet
Byen endret navn til Oslo 1.1.1925