i Vardevegen 2, Molde

Senere kalt Fabrikkvegen
Postnr. 6415 fra 1.3.1999