på Hjellen, Raknestangen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
Utskilt 1739 fra senere bnr. 5
1890: gnr. 58, Raknestangen, bnr. 6, Raknestangen. Skyld: 2 mark 26 øre

Dativ: «på Hjella»