på Ner-Sorset, Sorset, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 149, Sørset, bnr. 1, Sørset (overstrøket: Sorset). Skyld: 1 mark 62 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=423&gnr=149