på Smørholmen, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Eide kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 115, Smørholmen
Fra 1964: gnr. 125