i Nasvika, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune

Matrikkel
1950: gnr. 132, Nasvik

Skrivemåter
Nasvika (vedtatt av kartverket 12.6.1992)
Nasvik (avslått av kartverket 12.6.1992)

På Averøya