på Raknestangen, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 58, Raknestangen. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#131
1950: gnr. 58, Raknestangen