på Litlsandøya, Kornstad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune (gnr. 91)

Matrikkel
1886/90: gnr. 91, Sandøen lille
1950: gnr. 91, Sandø lille