i Gautvika, Kornstad

Sivil tilhørighet
1840: Kvernes tinglag
Fra januar 1897: Eide kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Kvernes prestegjeld, Kornstad sogn
Eide ble eget sogn ved resolusjon av 6.2.1869
Eide ble eget prestegjeld ved resolusjon av 16.1.1981

Matrikkel
1840: mnr. 41, Gautvik. Skyld: 4 daler 2 ort 19 skilling
1950: gnr. 175, Gautvik

Skrivemåter
Gautvika (vedtatt av kartverket 12.6.1992)
Gautvik (avslått av kartverket 12.6.1992)